معنی اسم صفا

یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی،نام کوهی در مکه

ریشه اسم صفا

فراوانی اسم صفا

در حال حاضر ۲۲ نفر در گهواره با نام صفا ثبت نام شده اند.