معنی اسم طاوس

طاووس، معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم طاوس

فراوانی اسم طاوس

تا کنون کسی با نام طاوس در گهواره ثبت نام نکرده است.