معنی اسم طاووس

طاوس،معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم طاووس

فراوانی اسم طاووس

تا کنون کسی با نام طاووس در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا