معنی اسم طاووس

طاوس،معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم طاووس

فراوانی اسم طاووس

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام طاووس ثبت نام شده اند.