معنی اسم طراوت

تر و تازگی

ریشه اسم طراوت

فراوانی اسم طراوت

در حال حاضر ۲۴ نفر در گهواره با نام طراوت ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم طراوت

من عاشق شادابی اسم دخترم شدم وچون تلفظش خیلی به دل میشینه
مامان طراوت