معنی اسم طره خاتون

طره(عربی) + خاتون(فارسی) مرکب از طره( زلف) + خاتون( بانو)،کنایه از بانوییست که دارای موهای زیبایی باشد

ریشه اسم طره خاتون

فراوانی اسم طره خاتون

تا کنون کسی با نام طره خاتون در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا