معنی اسم طلایه

نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه ها نمایان شود

ریشه اسم طلایه

فراوانی اسم طلایه

تا کنون کسی با نام طلایه در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم طلایه

ثمره عشق 😍 منو همسرم هم عاشق هم بودیم
مامان آنيسا