معنی اسم طوطی

پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می کند

ریشه اسم طوطی

فراوانی اسم طوطی

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام طوطی ثبت نام شده اند.