معنی اسم ظریفه

مؤنث ظریف، دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان

ریشه اسم ظریفه

فراوانی اسم ظریفه

تا کنون کسی با نام ظریفه در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم ظریفه

مهرسانا .اسم آریایی یعنی مهر از وجود خدا .. مهربان ...
مامان مهرسانا