معنی اسم عابده

مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی

ریشه اسم عابده

فراوانی اسم عابده

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام عابده ثبت نام شده اند.