معنی اسم عاتکه

زن خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر(ص)

ریشه اسم عاتکه

فراوانی اسم عاتکه

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام عاتکه ثبت نام شده اند.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا