معنی اسم عارفه

مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه

ریشه اسم عارفه

فراوانی اسم عارفه

در حال حاضر ۱۵۷ نفر در گهواره با نام عارفه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم عارفه

قبلا از بارداری زیاد بهش فکر نکرده بودم. قبل از مشخص شدن جنسیت فرزندمون با همسرم یه تعداد اسم انتخاب کردیم و یکی دو ماه قبل از به دنیا اومدنش قطعی شد. عارفه از معرفت و عرفان میاد .
مامان عارفه
من اسم برا دخترم انتخاب نکرده بودم بین اسم سامیه وعارفه مونده بودم که وقتی دخترم به دنیا آمده اسمش رو بخاطر معنی زیباش گذاشتم عارفه یعنی زنی پاک وچون دختر بزرگم مهد میرفت خودش این اسم رو برا خواهرش انتخاب کرد
مامان عارفه