معنی اسم عالم

جهان، دنیا

ریشه اسم عالم

فراوانی اسم عالم

تا کنون کسی با نام عالم در گهواره ثبت نام نکرده است.