معنی اسم عالم

جهان، دنیا

ریشه اسم عالم

فراوانی اسم عالم

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام عالم ثبت نام شده اند.