معنی اسم عذرا

دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق

ریشه اسم عذرا

فراوانی اسم عذرا

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام عذرا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم عذرا

عَذرا به معنی دوشیزه، بکره، لقب حضرت مریم
مامان عَذرا