معنی اسم عزت بانو

عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند

ریشه اسم عزت بانو

فراوانی اسم عزت بانو

تا کنون کسی با نام عزت بانو در گهواره ثبت نام نکرده است.