معنی اسم عزیزه

مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم

ریشه اسم عزیزه

فراوانی اسم عزیزه

تا کنون کسی با نام عزیزه در گهواره ثبت نام نکرده است.