معنی اسم عزیزه

مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم

ریشه اسم عزیزه

فراوانی اسم عزیزه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام عزیزه ثبت نام شده اند.