معنی اسم عظیمه

مؤنث عظیم، بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار

ریشه اسم عظیمه

فراوانی اسم عظیمه

تا کنون کسی با نام عظیمه در گهواره ثبت نام نکرده است.