معنی اسم عفت

پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی

ریشه اسم عفت

فراوانی اسم عفت

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام عفت ثبت نام شده اند.