معنی اسم عفیفه

مؤنث عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا

ریشه اسم عفیفه

فراوانی اسم عفیفه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام عفیفه ثبت نام شده اند.