معنی اسم عقیله

زن با اصل و نسب، گرامی و نجیب زاده

ریشه اسم عقیله

فراوانی اسم عقیله

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام عقیله ثبت نام شده اند.