معنی اسم عهدیه

منسوب به عهد، پای بند به عهد و پیمان

ریشه اسم عهدیه

فراوانی اسم عهدیه

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام عهدیه ثبت نام شده اند.