معنی اسم غانیه

زن جوان پاکدامن

ریشه اسم غانیه

فراوانی اسم غانیه

تا کنون کسی با نام غانیه در گهواره ثبت نام نکرده است.