معنی اسم غزل ناز

غزل(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از غزل( شعرعاشقانه) + ناز( زیبا)

ریشه اسم غزل ناز

فراوانی اسم غزل ناز

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام غزل ناز ثبت نام شده اند.