معنی اسم غوغا

صدای بلند، بانگ و فریاد

ریشه اسم غوغا

فراوانی اسم غوغا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام غوغا ثبت نام شده اند.