معنی اسم فائحه

فایحه

ریشه اسم فائحه

فراوانی اسم فائحه

تا کنون کسی با نام فائحه در گهواره ثبت نام نکرده است.