معنی اسم فاتیما

فاطیما،نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است

ریشه اسم فاتیما

فراوانی اسم فاتیما

تا کنون کسی با نام فاتیما در گهواره ثبت نام نکرده است.