معنی اسم فاخته

پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو

ریشه اسم فاخته

فراوانی اسم فاخته

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فاخته ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فاخته

من از دوران نامزدیم اسم دخترم انتخاب کردم.ازتوی یک رمان عاشقانه ازاونجابود که عاشق اسم فاخته شدم ودربارش تحقیق کردم. که اسم خواهر امام علی بوده واسم یک پرنده خاکستری رنگ که باعث شد بیشتر عاشقش بشم
مامان فاخته