معنی اسم فاخته

پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو

ریشه اسم فاخته

فراوانی اسم فاخته

تا کنون کسی با نام فاخته در گهواره ثبت نام نکرده است.