معنی اسم فخرالملوک

مایه سربلندی و افتخار پادشاهان

ریشه اسم فخرالملوک

فراوانی اسم فخرالملوک

تا کنون کسی با نام فخرالملوک در گهواره ثبت نام نکرده است.