معنی اسم فرحانه

مؤنث فرحان

ریشه اسم فرحانه

فراوانی اسم فرحانه

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام فرحانه ثبت نام شده اند.