معنی اسم فرح بانو

فرح(عربی) + بانو(فارسی) بانوی شادمان

ریشه اسم فرح بانو

فراوانی اسم فرح بانو

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فرح بانو ثبت نام شده اند.