معنی اسم فرخنده

مبارک، خجسته، میمون

ریشه اسم فرخنده

فراوانی اسم فرخنده

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام فرخنده ثبت نام شده اند.