معنی اسم فرنیان

پرنیان ، ابریشم و حریر ، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست

ریشه اسم فرنیان

فراوانی اسم فرنیان

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام فرنیان ثبت نام شده اند.