معنی اسم فروغ

روشنی که از آتش، خورشید، و دیگر منابع نورانی می تابد، پرتو، شعله آتش

ریشه اسم فروغ

فراوانی اسم فروغ

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام فروغ ثبت نام شده اند.