معنی اسم فرگل

دارای شکوه و زیبایی گل

ریشه اسم فرگل

فراوانی اسم فرگل

در حال حاضر ۵۰ نفر در گهواره با نام فرگل ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فرگل

زمانیکه اسم دوتا دختر دیگم هم وزن فرگل بود و دیدم میشه بین تمام اسمها فرگل و انتخاب کرد، صدالبته بهش این اسم میاد
مامان فرگل