معنی اسم فریرو

دارای چهره زیبا و با شکوه

ریشه اسم فریرو

فراوانی اسم فریرو

تا کنون کسی با نام فریرو در گهواره ثبت نام نکرده است.