معنی اسم فریسا

پریسا، زیبا چون پری

ریشه اسم فریسا

فراوانی اسم فریسا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام فریسا ثبت نام شده اند.