معنی اسم فریشا

پریسا ، زیبا چون پری

ریشه اسم فریشا

فراوانی اسم فریشا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فریشا ثبت نام شده اند.