معنی اسم فرینا

با شکوه، شکوهمند

ریشه اسم فرینا

فراوانی اسم فرینا

در حال حاضر ۲۸ نفر در گهواره با نام فرینا ثبت نام شده اند.