معنی اسم فلکناز

فلک(عربی) + ناز(فارسی) ، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم فلکناز

فراوانی اسم فلکناز

تا کنون کسی با نام فلکناز در گهواره ثبت نام نکرده است.