معنی اسم لئا

به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد

ریشه اسم لئا

فراوانی اسم لئا

در حال حاضر ۳۸ نفر در گهواره با نام لئا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم لئا

لئا یعنی دختری رو به سوی خدا
مامان لئا