معنی اسم لاله

گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون

ریشه اسم لاله

فراوانی اسم لاله

در حال حاضر ۳۱ نفر در گهواره با نام لاله ثبت نام شده اند.