معنی اسم لاله وش

مانند لاله

ریشه اسم لاله وش

فراوانی اسم لاله وش

تا کنون کسی با نام لاله وش در گهواره ثبت نام نکرده است.