معنی اسم لعیا

لیا

ریشه اسم لعیا

فراوانی اسم لعیا

در حال حاضر ۵۹ نفر در گهواره با نام لعیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم لعیا

ازوقتی جنسیتش مشخص شد از هردوخانواده خواستیم بهمون هرنفر یه اسم بدن خودم وشوهرم هم هرکدوم2 اسم تااینکه اسامی رو دیدیم ولعیا رو انتخاب کردیم .معنیشم میشه فرشته ای که بقیه فرشتها بهش سجده میکنن😄
مامان لعیا گلی
من اسم ایلاف رو از زمان مجردی دوس داشتم و انتخاب کرده بودم به همسرم پیشنهاد دادم خیلییی استقبال کرد .و دیگه اجازه نمیداد به اسم دیگه ای فکر کنیم.معنیش هست انس و الفت.از سوره قریش.
مامان ایلاف
من چهار روز مونده بود زایمان کنم هیچ اسمی رو انتخاب نکرده بودم روز شهادت امام سجاد بود که ازش خواستم یه اسم خوب بهم نشون بده که یکدفعه چشمم به اسم لعیا خورد که نوشته شده بود یعنی فرشته امام حسین، همون لحظه دیگه لعیا صداش کردم و خیلی هم خوشحالم
مامان لعیا
وقتی ۴ماهم‌بود که فهمیدم دختره..دنبال اسم بودم براش باباش خیلی سختگیری نمیکرد ... ی شب توی اسما چشمم خورد به لعیا و معنیش... بدجور به دلم‌نشست... لعیا یعنی فرشته...فرشته ای که کمک به حضرت زهرا کرد موقع زایمان امام حسین... دیگه از اونروز دخترم‌شد لعیا🥰
مامان لعیا