معنی اسم لیدا

برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا

ریشه اسم لیدا

فراوانی اسم لیدا

در حال حاضر ۲۷ نفر در گهواره با نام لیدا ثبت نام شده اند.