معنی اسم ماءالسماء

باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان عرب

ریشه اسم ماءالسماء

فراوانی اسم ماءالسماء

تا کنون کسی با نام ماءالسماء در گهواره ثبت نام نکرده است.