معنی اسم مارتا

در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ، فناپذیر ، دنیایی

ریشه اسم مارتا

فراوانی اسم مارتا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مارتا ثبت نام شده اند.