معنی اسم ماشگانا

مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.

ریشه اسم ماشگانا

فراوانی اسم ماشگانا

تا کنون کسی با نام ماشگانا در گهواره ثبت نام نکرده است.