معنی اسم ماهتا

مهتا،مانند ماه

ریشه اسم ماهتا

فراوانی اسم ماهتا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ماهتا ثبت نام شده اند.