معنی اسم ماه بانو

زنی که چون ماه می درخشد

ریشه اسم ماه بانو

فراوانی اسم ماه بانو

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام ماه بانو ثبت نام شده اند.