معنی اسم ماه تابان

ماه درخشان و نورانی

ریشه اسم ماه تابان

فراوانی اسم ماه تابان

تا کنون کسی با نام ماه تابان در گهواره ثبت نام نکرده است.