معنی اسم مبارکه

مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده ،از نامهای فاطمه(ع)

ریشه اسم مبارکه

فراوانی اسم مبارکه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مبارکه ثبت نام شده اند.